SEB kalkulaator

aastat kuud

%

Arvuta
NB! Kalkulaatori abil arvutatud summad on informatiivsed.

Ostutingimused

Ostutingimused

 

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna agri24.ee omaniku Agri Solutions OÜ vahel (agri24.ee, agri24.fi, agri24.lv, agri24.lt) vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad agri24.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Hind

2.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. Hinnale lisandub kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile.

3. Toodete eest tasumine

3.1. Ettemaksuarve saadetakse kliendile tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Klient on kohustatud enne ettemaksuarve tasumist kontrollima, et andmed ettemaksuarvel vastavad tellimusele. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui kogu ettemaksuarvel näidatud summa on laekunud Agri Solutions OÜ arvelduskontole.

4. Toodete tarnimine

4.1     Kliendil on võimalik valida järgmiste tarneviiside vahel: 
4.1.1. Itella pakiautomaatide võrk kaubanduskeskustes üle Eesti. Kaup jõuab kliendi poolt valitud pakiautomaati enamikel juhtudel 1 tööpäeva jooksul. Olenevalt tellimuse esitamise ajast võib transpordi aeg kujuneda mõningatel juhtudel ka kuni 3 tööpäevani.

4.1.2. Omniva pakiautomaatide võrk, Omniva kuller. Kaup jõuab kliendi poolt valitud pakiautomaati enamikel juhtudel 1 tööpäeva jooksul. Olenevalt tellimuse esitamise ajast võib transpordi aeg kujuneda mõningatel juhtudel ka kuni 3 tööpäevani. Võimalik on transportida ka suuri ja ebastandardseid pakke.
4.1.3.Kui kliendi ja Agri Solutions OÜ vahel sõlmitakse kokkulepe, toob Agri Solutions OÜ kaubik kauba kliendi valitud kohta.
4.1.4. Võimalus ise järgi tulla Agri Solutions OÜ lattu aadressil Viljandimaa, Viljandi vald, Viiratsi, Viiratsi puiestee 8, 70101

5. Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine

5.1. Kliendil on õigus enne kauba kättetoimetamist tühistada oma tellimus, saates Agri Solutions OÜ-le elektronpostiga vastavasisulise avalduse või helistades Agri Solutions OÜ kontakttelefonil.
5.2. Kliendil on õigus taganeda sooritatud ostust 14 kalendripäeva jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest. Selleks peab Klient saatma Agri Solutions OÜ-le kirjaliku taganemisavalduse. Agri Solutions OÜ soovitab Kliendile märkida avalduses taganemise põhjus.
5.3. Kauba tagastamisel on Klient kohustatud toimetama tagastatav kaup Agri Solutions OÜ-le isiklikult või Eesti Post postiteenuse kaudu 30ne päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate Agri Solutions OÜ-le jõudmisest. Tagastamisega seotud kulud tasub Klient.
5.4. Toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (transpordimaksumuseta) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates päevast, mil kaup on Agri Solutions OÜ-le tagastatud.
5.5. Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ja tagastama toote originaalpakendis. Tagastada on võimalik kasutamata tooteid.

5.6. Toote tagastamisel ei kuulu tagastamisele transpordikulud. Kui tegemist on spetsiaalselt kliendi tellimuse alusel ehitatud seadmega või ümberehitusega, tuleb kliendil korvata kahjud, mis tekivad ümberehitusest või spetsiaalsest tarnest lähtuvalt.
5.7. Agri Solutions OÜ-l on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Agri Solutions OÜ vastava toote varud on ammendunud.

6. Garantii

6.1. Agri Solutions OÜ annab tellitud kaubale seaduses sätestatud vastutust täiendava garantii vaid kataloogis või internetis vastava kaubaartikli juures selgelt väljendatud juhtudel ja tingimustel. Garantii kehtib ainult koos ostuarvega. Kaupade puhul, mille suhtes on Agri Solutions OÜ andnud garantii, tagab Agri Solutions OÜ garantii kehtivuse aja jooksul, et tellitud kaup vastab lepingutingimustele. Kui kataloogis ei ole vastava kaubaartikli juures sätestatud teisiti, on Tellijal garantiist tulenevalt järgmised õigused: puuduse esinemisel on Tellijal õigus nõuda kauba tasuta parandamist; kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda kauba vahetamist; kui kaupa ei ole võimalik vahetada, on Tellijal õigus Lepingust taganeda. Garantii ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest.
6.2. Transport garantiiremonti on kliendi vastutus. Garantiiremonti saabunud toode testitakse, misjärel määratakse edasine toiming – remont, asendus või tagastus kliendile juhul, kui viga ei tuvastatud. Juhul, kui seadmel testimise käigus probleeme ei tuvastata ning seade osutub tegelikkuses korrasolevaks, rakendatakse saatjale seadme testimise teenustasu 25 €.
6.3. Garantiiremondile kuluv aeg sõltub probleemi tõsidusest ja sellest, kas toote garantiiremonti teostatakse Eestis, Leedus, Poolas, Sloveenias, Itaalias või Saksamaal. Klient saab esitada Agri Solutions OÜ-le päringu konkreetse garantiiremondi juhtumi remondiaja pikkuse kohta.
6.4. Agri Solutions OÜ ei vastuta: 
6.4.1. Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
6.4.2. Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
6.4.3. Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.
6.5. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või poolte kokkuleppel taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Agri Solutions OÜ-le.
6.6. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30ne päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate Agri Solutions OÜ-le jõudmisest.
6.7. Juriidilistele isikutele kehtib garantii 1 aasta, kui pole märgitud teisiti.

7. Omandireservatsioon

7.1. Kuni kauba täieliku tasumiseni on kaup Agri Solutions OÜ omand.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Agri Solutions OÜ ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Agri Solutions OÜ ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Agri Solutions OÜ ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. agri24.ee e-poes ostude sooritamise käigus säilitab Agri Solutions OÜ Kliendi kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Andmeid ei kasutata massipostituste tegemiseks.
9.2. Kliendi ja Agri Solutions OÜ vahel seoses agri24.ee vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Viljandi Maakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10. Lõppsätted

Käesolevatele tellimistingimustele ning Agri Solutions OÜ ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.